Logo: Projekt HIP

 

Zapraszamy na szkolenie: Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

Rówieśnicy otaczają kręgiem znęcającego się nad słabszym kolegą ucznia...
Koleżanki nagrywają telefonem komórkowym dziewczynkę, która ma atak padaczki...
Osoba, która traci przytomność i upada na ulicę jest mijana przez tłum przechodniów...

 

Jeśli martwią Cię takie sytuacje a jednocześnie chcesz to zmienić...
Jeśli uważasz, że w szkołach panuje znieczulica...
Jeśli myślisz, że kozioł ofiarny musi być skazany na samotność...
Jeśli zastanawiasz się jak można zapobiec ewentualnym sytuacjom prześladowania ucznia w zespole klasowym...
to szkolenie jest dla ciebie!

Powyższe dylematy znajdują odpowiedzi w badaniach światowej sławy profesora psychologii Philipa G. Zimbardo, który w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni przekłada odkrycia psychologii społecznej na praktyczne działania adresowane do młodzieży.

"Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania" – mówi Zimbardo. Udowadnia, że zamiast narzekać na społeczną znieczulicę i obojętność młodzieży możemy realizować w szkołach działania uruchamiające drzemiący w młodych ludziach potencjał zachowań prospołecznych.

Programy treningowe HIP pomagają – poprzez ćwiczenia, prezentację filmów i niezwykłych eksperymentów psychologii społecznej – zmienić postawy i zachowania w sytuacjach wymagających udzielenia szeroko rozumianej pomocy.

Programy HIP uczą ludzi przeciwstawiania się, głośnego mówienia "nie" i odważnego działania w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczności.

W ramach projektu proponujemy zatem szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą klas VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Uczestnicy otrzymują scenariusze zajęć oraz filmy.

Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem Certyfikatu Nauczyciela Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP.

Szkolenie obejmuje 3 warsztatowe spotkania, w sumie 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • jak zwyczajni ludzie stają się potworami... lub bohaterami? (od eksperymentu stanfordzkiego do Projektu Heroicznej Wyobraźni)
  • koncepcja codziennego bohatera oraz bohatera w gotowości, efekt fali
  • efekt widza – elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą)
  • wizja implementacji programu w macierzystej placówce – mocne strony, wyzwania, potencjalne zyski

Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się w Katowicach (siedziba ROM-E Metis, ul. Drozdów 21) w dniach: 8, 15 i 29 października 2018 r. w godz. 15:00 – 18:30.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł

Termin płatności: 1 października 2018 r.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP: Krystyna Szczęsna-Witkowska (kontakt: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124; ), Tomasz Wojtasik (kontakt: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112; )

 

Profesor Zimbardo z trenerami HIP – Krystyną Szczęsną-Witkowską i Tomaszem Wojtasikiem

Opublikowano 11 września 2018
Zarchiwizowano 8 października 2018
Wróć