Wojewódzka Konferencja Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży – Katowice

Termin: 10 października 2018 r.

Miejsce:

Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Katowice, ul. Ligonia 46.

Organizatorzy:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

9:30 – 10:00Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji:

  • Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
  • Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach
10:15 – 10:45Projekcja filmu pt.: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
10:45 – 11:30Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży jako objaw i diagnoza

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

11:30 – 11:45Przerwa
11:45 – 12:30Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z zaburzeniami zachowania

Agata Olczak, psycholog, wicedyrektor SP nr 36 w Tychach

12:30 – 13:15Jak sobie radzić ze złością i agresją u dzieci? – zadania wychowawcy

Mariola Gajek-Czapla, pedagog specjalny, socjoterapeuta, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach

13:15 – 13:30Dyskusja i podsumowanie

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Kontakt z organizatorami:

Beata Birnbach
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Mirosława Bochner
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Anna Bagnowska
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 774 09 59
e-mail:

 

Logo: Śląskie.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 11 września 2018
Zarchiwizowano 10 października 2018
Wróć