Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów i psychologów, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Konferencja jest organizowana w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

 

Organizatorzy planują cztery edycje tego projektu – do wyboru: Katowice, Rybnik, Częstochowa, Bielsku-Białej.

W rozumieniu potocznym termin "zaburzenia zachowania" utożsamiany jest z pojęciem "trudne, kłopotliwe dla osoby dorosłej dziecko". Dzieci sprawiają trudności z powodu, np.: braku znajomości zasad; celowego, prawidłowego w sensie rozwojowym, łamania zasad; rozpoznań psychiatrycznych (ASD, ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju), rozwojowych (upośledzenie umysłowe), pediatrycznych (nadczynność tarczycy, alergia); sporadycznie występujących zachowań opozycyjno-buntowniczych. Dzieci prezentujące zaburzenia zachowania, zarówno te, które mają taką diagnozę kliniczną, jak i te – bez diagnozy zachowują się zazwyczaj agresywnie. W związku z szeroką różnorodnością diagnoz kryjących się za terminem " zaburzenia zachowania" chcemy Państwu zaprezentować adekwatne sposoby postępowania, reagowania, pracy korekcyjnej z dziećmi z zaburzeniami zachowania.

 

Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych edycji znajdą Państwo poniżej.

Do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

Wojewódzka Konferencja: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Katowice, 10 października 2018 r.

Regionalna Konferencja: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Rybnik, 15 października 2018 r.

Regionalna Konferencja: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Częstochowa, 17 października 2018 r.

Regionalna Konferencja: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Bielsko-Biała, 24 października 2018 r.

Wśród uczestników konferencji rozprowadzony zostanie, wyprodukowany na potrzeby prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej, film pt.: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży.

 

Film może być ważną wskazówką edukacyjną dla nauczycieli i rodziców poszukujących informacji w powyższym obszarze. Zawiera informacje o diagnozie tych zjawisk, objawach i przyczynach ich powstawania, a także o możliwościach udzielenia pomocy osobom, u których mogą występować tego typu problemy.

 

Logo: Śląskie.

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Opublikowano 11 września 2018
Zarchiwizowano 24 października 2018
Wróć