Zapraszamy na warsztaty Officina ferraria – pokój zagadek w nauczaniu interdyscyplinarnym i edukacji regionalnej.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i edukacji regionalnej w klasach IV - VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Termin spotkania: 22 września 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00

UWAGA! Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia, ponieważ ze względu na specyfikę szkolenia nie jest możliwe dołączenie się w trakcie trwania pierwszej części (do przerwy). Osoby spóźnione prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Edu(e)scape, czyli edukacyjny escape room, to warsztaty metodyczne przedstawiające możliwość wykorzystania pokoju zagadek w praktyce szkolnej. Warsztaty składają się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy warsztatu biorą udział w zespołowej grze typu escape room. Druga część poświęcona jest omówieniu mechanizmu i przebiegu gry oraz przedstawieniu możliwości wykorzystania tego scenariusza zajęć w realizacji podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących. W tej części znajdzie się także przestrzeń na refleksje uczestników.

Officina Ferraria to interdyscyplinarny pokój zagadek, którego fabuła nawiązuje do poematu Walentego Roździeńskiego opisującego historię rozwoju Katowic. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach, poza dobrą zabawą, będzie dla Państwa inspiracją do pracy w nadchodzącym roku szkolnym.

Tematyka:

  • edukacyjny pokój zagadek jako metoda pracy z uczniami,
  • kompetencje kluczowe,
  • elementy edukacji regionalnej.

Cele:

  • udział w symulacji zajęć,
  • przedstawienie możliwości wykorzystania zespołowej gry dydaktycznej w realizacji podstawy programowej i kształtowania kompetencji kluczowych,
  • analiza przydatności dydaktycznej poematu W. Rozdzieńskiego "Officina Ferraria".

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 19 września 2018 r.

 

O prowadzących:

Sonia Gogulla
nauczyciel-konsultant

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Skirmuntt:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

e-mail:

Opublikowano 11 września 2018
Zarchiwizowano 22 września 2018
Wróć