Warsztat będzie obejmował m. in.:

  • Zmiany w KN
  • Ocena nauczyciela
  • Awans zawodowy

 

Dariusz Dwojewski – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych.

Od ośmiu lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są na łamach Gazety Samorządowej i Rachunkowości Budżetowej, a także w różnych serwisach internetowych.

Opublikowano 10 września 2018
Zarchiwizowano 19 września 2018
Wróć