Tematyka warsztatu: Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w oparciu o orzeczenie lub opinię

  • Podstawy prawne wspomagania.
  • Formy i sposoby wspomagania przedszkoli, szkół i placówek przez poradnie.
  • Orzeczenie/opinia jako pomoc we wspomaganiu pracy nauczycieli i rodziców z dziećmi i młodzieżą.

Prowadząca:

Małgorzata Spendel
nauczyciel-konsultant

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w  pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z  dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w  Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i  młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z  dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Opublikowano 22 sierpnia 2018
Zmieniono 10 września 2018
Zarchiwizowano 19 września 2018
Wróć