Zapraszamy na warsztaty Wartości od A do Z - kształtowanie postaw etyczno- moralnych w PRAKTYCE.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Termin spotkania: 8 lutego 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Coraz częściej zadajemy sobie z trwogą pytanie czy uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, umiłowanie ojczyzny, pomoc słabszym, dobro drugiego człowieka są jeszcze wartościami dla współczesnego młodego człowieka? Coraz częściej doświadczana i obserwowana agresja, obojętność, egocentryzm zdają się temu przeczyć. Nowe realia ustrojowe stanowią dla rodziców i wychowawców nowe wyzwania. Stąd konieczność podejmowania refleksji na temat znaczenia aksjologii w procesie wychowania.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać problematykę pożądanych postaw etyczno-moralnych,
  • wprowadzić najmłodszych uczniów w świat wartości,
  • poznać możliwości wykorzystania różnych form zabawowych do realizacji celów na lekcjach, zwłaszcza w edukacji społeczno-moralnej,
  • wzbogacić swój warsztat pracy.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jak ważne jest kształtowanie wartości w życiu młodego człowieka,
  • potrafi określić i nazwać postawy moralne w różnych formach aktywności,
  • zna różnego rodzaju gry i zabawy do wspomagania rozwoju etyczno-moralnego,
  • potrafi zastosować na lekcjach wiedzę poznaną podczas szkolenia.

Metoda szkolenia: prezentacja, warsztat

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 1 lutego 2019 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 4 stycznia 2019
Zarchiwizowano 8 lutego 2019
Wróć