Zapraszamy na warsztaty Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 16 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Już w trakcie życia płodowego kształtują się nasze zmysły. Do podstawowych należą: zmysł dotyku, wzrok, słuch, węch, smak, zmysł przedsionkowy, odpowiedzialny za ruch ciała w przestrzeni oraz proprioceptywny, czyli dający nam świadomość własnego ciała. W trakcie rozwoju mózgu uczą się one współdziałać ze sobą i pozostałymi zmysłami. Ich prawidłowe wzajemne oddziaływanie jest niezbędne do właściwej interpretacji bodźców napływających z zewnątrz i co za tym idzie prawidłowej reakcji. U dziecka z dysfunkcją integracji sensorycznej, zmysły współpracują ze sobą w sposób zaburzony, odbierają bodźce zbyt słabo lub zbyt silnie, a układ nerwowy nie potrafi skoordynować ich działania.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać symptomy zaburzeń sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • poznać proste ćwiczenia zmysłowo-ruchowe wspomagające zaburzenia zmysłów,
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe doświadczenia.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jaki wpływ mają dysfunkcje psychomotoryczne na funkcjonowanie dziecka,
  • wie, jak ważna jest obserwacja dziecka w młodszym wieku szkolnym,
  • zna ćwiczenia do stymulacji sensorycznej, z wykorzystaniem prostych przedmiotów codziennego użytku w domu, przedszkolu i szkole,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

Metoda szkolenia: warsztaty.

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 9 maja 2019 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 8 marca 2019
Zarchiwizowano 16 maja 2019
Wróć