Logo: Edukacja wczesnoszkolna dzieci

 

Zapraszamy na warsztaty "Ruszam się i uczę"- zabawy grafomotoryczne.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

 

Termin spotkania: 9 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Opis szkolenia

Motoryka to pojęcie określające ogólną sprawność fizyczną człowieka i jego zdolność do wykonywania wszelkich działalności związanych z ruchem.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy motoryki – motorykę dużą oraz motorykę małą.

Motoryka mała – to sprawność dłoni i palców. Motoryka duża – to sprawność fizyczna całego ciała. Rozwój motoryki jest bardzo istotny dla prawidłowej sprawności fizycznej, a także ogólnego funkcjonowania dziecka. Jeśli przebiega bez zakłóceń jest doskonalą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Motoryka nie jest dana nam z urodzeniem. Musimy ją wykształcać poprzez nieustanny, swobodny ruch i działania sterowane, dzięki którym poprawia się sprawność ruchowa ciała.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę na temat dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka,
  • poznać zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dziecka,
  • poznać zabawy grafomotoryczne przygotowujące do czytania i pisania,
  • wzbogacić warsztat pracy o nowe pomysły i doświadczenia.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • wie, jak ważny jest ruch dla prawidłowego funkcjonowania dziecka,
  • wie, że ruch to podstawa i dobra zabawa,
  • zna zabawy usprawniające motorykę małą i dużą ora precyzję dłoni,
  • potrafi wykonać ćwiczenia grafomotoryczne,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 85W/3

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 8 marca 2019
Wróć