Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań warsztatowo-seminaryjnych "Metodyka dla początkującego nauczyciela", adresowanych do nauczycieli zaczynających pracę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Spotkania będą dopełnieniem wiedzy nabytej na studiach pedagogicznych, uzupełnione praktycznymi przykładami metodycznymi do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Warsztaty dotyczyć będą różnych aspektów kształcenia i wychowania młodego człowieka, m.in.:

 • Jak napisać scenariusz zajęcia/ lekcji, zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach początkowych?
 • Jak zachęcić dziecko do nauki języków obcych?
 • Metody aktywizujące w przedszkolu.
 • Lekcja plastyki wcale nie musi być nudna...
 • Sposoby diagnozowania dziecka przedszkolnego.

i wiele innych...

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Termin spotkania: 18 września 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Opis szkolenia

Temat 1-go spotkania: Jak napisać scenariusz zajęcia/ lekcji, zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach początkowych.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

 • doskonalić umiejętności pisania scenariuszy zajęć i lekcji,
 • doskonalić umiejętności formułowania celów ogólnych i operacyjnych w swoich działaniach,
 • utrwalić umiejętności doboru metod pracy i form organizacyjnych do scenariusza,
 • umiejętnie dobrać treści programowe zgodnie z podstawą programową,
 • poszerzyć wiedzę metodyczną i merytoryczną w zakresie planowania pracy.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • potrafi napisać scenariusz, zgodnie ze standardami metodyki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • potrafi właściwie zaplanować swoje zajęcia,
 • potrafi dobrać odpowiednie cele do realizacji.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

Kolejne warsztaty już wkrótce... Zapraszamy!

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 14 września 2018 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 7 września 2018
Zarchiwizowano 18 września 2018
Wróć