Zapraszamy na kurs doskonalący dla chcących podzielić się swoją wiedzą z dorosłymi – Trener w oświacie – który trwał będzie od 29 września 2018 r. do 27 stycznia 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00

Miejsce realizacji kursu: ROM-E Metis w Katowicach.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z dużym doświadczeniem praktycznym.

Ogólna liczba godzin kursu: 160 godzin, w tym praca własna 24 godziny. 17 spotkań weekendowych

Koszt kursu: 900 zł (możliwość płatności w 2 ratach).

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w edukacji dorosłych. Efektem jest samodzielność w działaniu i zdolność do rozwiązywania problemów.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 900 zł

450 zł – płatne do 27 września 2018 r. oraz
450 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Program kursu:

 1. Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi.
 2. Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie.
 3. Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa
 4. Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą.
 5. Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia.
 6. Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa – zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery.
 7. Emisja głosu.
 8. Stres i sytuacje trudne w pracy trenera.
 9. Wykorzystanie Internetu (e-learning) w pracy z dorosłymi.
 10. Praca własna – przygotowanie programu.
 11. Superwizja.

 

Harmonogram kursu:

Lp.

Tytuł modułu

Liczba godzin

Data

Prowadzący

1

Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi829 września 2018 Elżbieta Modrzewska
2Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie166, 7 października 2018 Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

3Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, i materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia1627, 28 października 2018Grzegorz Mandrysz
4Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa1624, 25 listopada 2018Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
5Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą82 grudnia 2018Beata Łęcka

Krystyna Szczęsna-Witkowska

6Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa -zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery88 grudnia 2018Bożena Bucka
7Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą89 grudnia 2018Beata Łęcka

Krystyna Szczęsna-Witkowska

8Stres i sytuacje trudne w pracy trenera1615, 16 grudnia 1018 Tomasz Wojtasik
9Wykorzystanie Internetu, (e-learning) w pracy z dorosłymi1612, 13 stycznia 2019 Sebastian Koczy
10Emisja głosu820 stycznia 2019 Stefan Szulc
11Praca własna – przygotowanie programu24  
12Superwizja1626, 27 stycznia 2019Krystyna Szczęsna-Witkowska

Tomasz Wojtasik

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 139
e-mail:

Opublikowano 6 września 2018
Zmieniono 21 listopada 2018
Zarchiwizowano 27 stycznia 2019
Wróć