Zapraszamy na warsztaty: Drama w rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest do nauczycieli języka angielskiego pracujących w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolnej i szkołach językowych.

Termin spotkania: 19 września 2018 r. w godz. 15:30 – 17:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Opis szkolenia:

Szkolenie teoretyczno-praktyczne oparte na pomocach i materiałach edukacyjnych Trinity College London.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

 • poznać istotę dramy i jej wpływ na postawy dzieci oraz wzmocnienie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • poznać praktyczne sposoby rozwijania aktywności poprzez uczestnictwo w formach teatralnych lub zwykłego odgrywania ról,
 • poznać sposoby na odwoływanie się do indywidualności dziecka, które sprzyjają rozwijaniu wyobraźni i fantazji,
 • dowiedzieć się, w jaki sposób podejście holistyczne gwarantuje połączenie nauki z emocjami, wyobraźnią, intuicją i działaniem oraz jak wykorzystywać je na zajęciach i dostosowywać do bieżących potrzeb i możliwości uczniów,
 • poznać nowe możliwości uatrakcyjniania zajęć,
 • pracować nad poczuciem zadowolenia i sukcesu u dzieci i siebie,
 • wzbogacić swój warsztat pracy.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • potrafi wykorzystać elementy dramy na swoich zajęciach języka
 • jest świadomy w jaki sposób uatrakcyjnić swoje zajęcia,
 • potrafi czerpać radość z pracy z dziećmi oraz rozumie ideę washbacku.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 2 godziny

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

Notki o prowadzących:

Alicja Gałązka – Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, międzynarodowy trener oraz psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich głównie w UK oraz USA Wykładowca i międzynarodowy trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy. Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli oraz innych grup zawodowych.

 

Adam Jańczak – od ponad 20 lat związany z edukacją i uczeniem języka angielskiego. Nauczyciel, metodyk, konsultant egzaminacyjny i freelancer. Ostatnie kilka lat spędził prowadząc szkolenia z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych opartych o formułę blended learningu w Republice Czeskiej, w Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. W pracy koncentruje się głównie na motywowaniu, wspieraniu kreatywnego myślenia i rozwoju uczniów.

Więcej informacji o metodzie: trinitycollege.com.pl

 

Alicja Gałązka, Adam Jańczak

Opublikowano 28 sierpnia 2018
Zarchiwizowano 19 września 2018
Wróć