Analiza procesu wspomagania rozwoju dziecka i rodziny w aspekcie organizacyjnym oraz merytorycznym z uwzględnieniem zasad kompleksowości i spójności działań.

Prezentacja badań dotyczących oczekiwań rodziców małych dzieci co do organizacji i wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego.

Założenie kompleksowości w aspekcie:

  • organizacyjnym-interdyscyplinarnym – praca zespołu.
  • spójności diagnozy i programu terapii,

Aspekty kluczowe terapii małego dziecka w programach terapeutycznych.

Próba odpowiedzi na pytania:

  • jakie są oczekiwania rodziców w wobec wczesnej interwencji,
  • czym jest wieloprofilowość w diagnozie funkcjonalnej,
  • jakie znaczenie ma analiza umiejętności kluczowe w planowaniu pracy z dzieckiem,
  • na co zwrócić uwagę przy doborze narzędzi,
  • jakie narzędzia warto wykorzystać w procesje uczenia dziecka,
  • jak przełożyć działania diagnostyczne na planowanie pracy- spójność diagnozy i programu.

 

Informacje o prowadzącym:

Radosław Piotrowicz – doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, autor programów kształcenia oraz kierownik Studiów podyplomowych "Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem" w APS. Redaktor serii wydawniczej z cyklu wczesnej interwencji wspomagania rozwoju "Małe Dziecko". Zainteresowania naukowe: jakość życia rodzin i osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesna interwencja, skrining niemowląt.

Opublikowano 22 sierpnia 2018
Zarchiwizowano 19 września 2018
Wróć