Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Chorągiew Śląska ZHP
oraz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

zapraszają do udziału

w VIII Konferencji Regionalnej
Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł
,

która odbędzie się

19 września 2018 r. (środa)
w godzinach 13:00 – 16:00

pod tytułem
Harcerska służba dla Niepodległej.

 

Miejsce: Ośrodek Harcerski Chorągwi Śląskiej ZHP w Chorzowie, Aleja Harcerska 3, Hotel Skaut (na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, parking bezpłatny dla uczestników konferencji).

 

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarzy, regionalistów i wszystkich zainteresowanych.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w 8 edycji Konferencji Regionalnej pt. Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł – w tym roku poświęconej 100-leciu harcerstwa w powiazaniu ze stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2018 rok jest dla harcerzy szczególny, gdyż wraz z obchodami jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, świętować będą 100. rocznicę utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego. Dlatego Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.

Ruch harcerski od początku był związany z czynem niepodległościowym. Drużyny, które bardzo prężnie działały w środowisku lokalnym, stały się na Śląsku ośrodkiem polskości. Harcerska codzienna praca w drużynie to szkoła patriotyzmu. Działalność harcerzy to nie tylko imprezy kulturalne i sportowe, zdobywanie sprawności i umiejętności na zbiórkach, ćwiczenia w terenie.

W trudnych czasach walki o polskość Śląska, harcerze brali czynny udział w powstaniach śląskich; druhny służyły w oddziałach sanitarnych, szpitalach polowych, pracowały w łączności.

II wojna światowa była dla harcerzy czasem trudnej służby, w której wiele druhen i druhów poświęciło w walce o wolność Polski życie.

 

Czy dzisiejsi harcerze różnią się bardzo od swoich poprzedników z ubiegłego wieku?

Przekonacie się państwo w trakcie konferencji, że nie do końca. Dla dzisiejszych harcerzy również ważna jest przygoda, wyzwania i przyjaźń. Chcą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać świat, zdobywać nowe umiejętności, doskonalić się. W dzisiejszych realiach nie muszą już ryzykować życia w walce z okupantem. Patriotyzm przejawia się w szacunku dla praw, zasad i wartości, które porządkują i umożliwiają życie społeczne, w aktywnym działaniu na rzecz tego społeczeństwa w najbliższym otoczeniu. Podejmują służbę dla Ojczyzny i innych ludzi, np. w formie wolontariatu, czy ratownictwa harcerskiego.

"Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na żądanie od społeczeństwa, ale na dawanie społeczeństwu, służenie mu."

Aleksander Kamiński

 

Program konferencji:

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników

Część pierwsza

13:00 – 13:30 – Wykład inauguracyjny Harcerska dola radosna. Między przeszłością a przyszłością idei harcerskiej – prof. zw. dr hab. Jan Malicki

13:30 – 14:00 – Długa droga do Pomnika – prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

14:00 – 14:15 – Działalność Chorągwi Śląskiej ZHP – harcmistrzyni Anna Peterko, Komendantka Chorągwi Śląskiej

14:15 – 14:30 – Przerwa

Część druga

14:30 – 15:00 – Występ harcerskiego zespołu muzycznego

15:00 – 15:15 – Funkcjonowanie drużyn wodnych na śląsku na przykładzie 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Hufca Katowice – harcmistrz Adam Bałazy, przewodnicy: Filip Bałazy, Tomasz Kowalski

15:15 – 15:30 – Harcerskie Muzeum Etnograficzne – IV Szczep Harcerski z Hufca Katowice – podharcmistrzyni Olga Wazowska, przewodnik Krzysztof Kasperek

15:30 – 15:45 – Harcerskie ratownictwo – podharcmistrzyni Betina Füllbier

15:45 – 16:00 – Harcerstwo w zbiorach Biblioteki Śląskiej – dr Marta Kasprowska-Jarczyk

 

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

 

Kontakt z organizatorami:

Sonia Gogulla, Gabriela Wawrzynek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail: lub

 

Organizatorzy:

Śląskie. Metis. Chorągiew Śląska ZHP. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Opublikowano 14 sierpnia 2018
Zarchiwizowano 19 września 2018
Wróć