Uprzejmie informujemy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach drugiego priorytetu)
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach trzeciego priorytetu)
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach czwartego priorytetu)

 

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:

www.men.gov.pl: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowano 10 lipca 2018
Zarchiwizowano 19 czerwca 2019
Wróć