Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

O programie «  
Materiały warsztatowe «  
Literatura «  
Wydarzenia «  
Przykłady dobrej praktyki «  
Pomaganie łączy «  
Artykuły «  
Grupa dyrektorów ppp «  
Koordynator «  

Logo PPP

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej, IX ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celem konferencji jest poruszenie szeregu zagadnień dotyczących pracy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie ośrodkom wiodącym, ich pracy merytorycznej i organizacyjnej.

Dzień drugi to problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ukazana w trzech perspektywach – medycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Perspektywa medyczna umożliwi uczestnikom poznać nozologię zaburzeń w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży, ich przyczyny, leczenie, pomoc i opiekę psychiatryczną.

Perspektywa psychologiczna pozwoli na przedstawienie najnowszych badań psychologicznych nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Przedstawi ich funkcjonowanie w relacjach, konfliktach, kryzysach. Wskazane zostaną formy i sposoby diagnozowania i udzielania wsparcia w perspektywie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować i omówić przyczyny trudności, niepowodzeń szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz wskazać konkretne sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Istotnym celem w perspektywie pedagogicznej jest ukazanie kwestii wsparcia rodziny w wychowaniu dziecka poprzez zaprezentowanie form i metod konkretnej pomocy rodzinie, dziecku, szkole.

Trzeci dzień to RODO oraz formalno-prawne aspekty pracy poradnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 21 września 2018 r.Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10.

 

Komunikat:

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do hotelu czyli nocleg z 18/19 września.

Osoby, które planują dodatkowy nocleg prosimy o:

  1. Zarezerwowanie osobiste dodatkowego noclegu w Hotelu tel. 33 8544840
  2. Wysłanie informacji do Metisu ( ) aby powiększyć kwotę na fakturze o koszt noclegu.

 

Program

I dzień – 19 września 2018 r. Wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

10:00 – 10:15Otwarcie konferencji
10:15 – 11:30Diagnoza funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego, praca z rodziną

dr Radosław Piotrowicz

11:30 – 13:00Formalno-prawne aspekty organizacji wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

Cezary Zawistowski Radca Ministra MEN

13:00 – 15:00Przerwa obiadowa
15:00 – 18:00Wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze przykłady dobrych praktyk – panel dyskusyjny
17:00 – 18:00Podsumowanie sesji

II dzień – 20 września 2018 r. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

9:00 – 10:30Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży wykład

dr Ireneusz Jelonek – psychiatra dziecięcy

11:00 – 12:30Kryzysy emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska – psycholog kliniczny

12:30 – 13:00Dyskusja panelowa – kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce
13:00 – 15:00Przerwa obiadowa
15:00 – 18:00Warsztaty – zapisy podczas konferencji:
18:00Podsumowanie sesji warsztatowej – dyskusja

III dzień – 21 września 2018 r.

9:00 – 10:30Formalno-prawne aspekty funkcjonowania poradnictwa

przedstawiciel MEN

11:00 – 13:30RODO w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Mariusz Wilkus – ekspert ds. ochrony danych, Administrator bezpieczeństwa Informacji, audytor, oficer compliance

13:30Obiad

 

Koszt udziału w konferencji to 657 zł (pokój 1-osobowy), 645 zł (pokój 2-osobowy) i obejmuje:

  • opłatę konferencyjną,
  • koszt noclegu,
  • koszt wyżywienia.

Organizator nie przewiduje zmian w opłatach za konferencję.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 657 zł (pokój 1-osobowy), 645 zł (pokój 2-osobowy)

Termin płatności: 5 września 2018 r.

 

Fakturę za udział w konferencji wystawia ROM-E Metis w Katowicach.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konferencji:

Małgorzata Spendel
e-mail:

Serdecznie Państwa zapraszamy

Opublikowano 25 czerwca 2018
Zmieniono 13 września 2018
Zarchiwizowano 19 września 2018
Wróć