Logo kursu kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

 

"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile są obciążone największymi zadaniami i odpowiedzialnością"

Aureliusz Augustyn z Hippony

Zapraszamy na Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin spotkania: 28 i 29 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 19:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Liczba godzin: 10

Tematyka kursu:

  • podstawy prawne organizacji wypoczynku zimowego i letniego;
  • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • bezpieczeństwo uczestników wypoczynku – przepisy, dobre praktyki;
  • odpowiedzialność.

Prowadzący: Gabriela Wawrzynek, Sebastian Kazek

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Termin płatności: 23 maja 2018 r.

Wolnych miejsc: 17.

O udziale w kursie decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 1WD/2

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 139
e-mail:

Opublikowano 15 maja 2018
Wróć