Logo Resilience

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na seminarium

Resilience – jak wzmacniać odporność wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży?

które odbędzie się

6 czerwca 2018 r. w godzinach 12:00 – 14:00

w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach,
ul. Drozdów 21 i 17.

Podczas seminarium chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniami z wizyt w Wilnie (Litwa) i Braszowie (Rumunia), których uczestnikami byli nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach w ramach projektu Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji (program ERASMUS+).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby uczniów wypadających zbyt wcześnie z systemu edukacji w Polsce, na Litwie i w Rumunii poprzez wdrożenie działań profilaktycznych w kontekście zachowań ryzykownych u młodzieży w wieku 13-18 lat.

Pragniemy przybliżyć Państwu rozwiązania w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi i jednocześnie chcemy zaprezentować przykłady dobrych praktyk stosowanych w krajach partnerskich projektu.

Bardzo serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 8 maja 2018
Zarchiwizowano 6 czerwca 2018
Wróć