VI konferencja z cyklu

"Niepełnosprawność a edukacja. Autyzm – wiedzieć więcej"

pod honorowym patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej, małżonki Prezydenta RP.

 

Adresaci szkolenia: rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, członkowie fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, lekarze, studenci kierunków pedagogicznych, terapeutycznych i medycznych, przedstawiciele samorządów terytorialnych, pracownicy socjalni.

 

Termin spotkania: 23 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 14:40

Miejsce: Restauracja "Beskid", Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska 44

 

Program konferencji:

 

9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników konferencji

10:00 – 10:30 – otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych Gości

10:30 – 11:00 – uroczyste wręczenie statuetek "Jak Motyl" osobom, instytucjom działającym na rzecz dzieci niepełnosprawnych wybranych przez Kapitułę

11:00 – 11:30 – "Co wiemy o mózgu autystyków?" – dr Barbara Ziółkowska, wykładowca WSB Chorzów, konsultant WOM Katowice

11:30 – 12:00 – "Funkcjonowanie poznawcze osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – kontekst edukacyjny i terapeutyczny" – Magdalena Karwala, psycholog, oligofrenopedagog w Centrum Wspierania Rozwoju "Rozwijanka" w Wieliczce, dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Rozwijanka" w Wieliczce

12.00 – 12:30 – "Rodzic ucznia z autyzmem – partner czy wróg nauczyciela i terapeuty swojego dziecka" – dr Agnieszka Kossowska, wykładowca Politechniki Opolskiej, autorka książki "Duże sprawy w małych głowach", członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka

12:30 – 13: 00 – przerwa kawowa

13:00 – 13:30 – "Zaburzenia współwystępujące w autyzmie" – dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, wykładowca, Gliwice

13. 30 - 14:00 – "Seksualność osób z autyzmem" – dr Anna Prokopiak, wykładowca na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, założyciel Fundacji Alpha na rzecz osób z autyzmem, szkoleniowiec Puzzle-Dopasowane Szkolenia, autor wielu publikacji nt. autyzmu

14.00 – 14.30 – "Zachowania nietypowe uczniów z spectrum autyzmu" – Jadwiga Gluźniewicz, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, wykładowca, wieloletni doradca metodyczny pedagogiki specjalnej

14:30 – 14:40 – podsumowanie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

 

JAK MOTYL

Zarząd Stowarzyszenia "Nasza szkoła – nasz dom" działającego przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji przyznawania statuetki "Jak motyl" dla osób, instytucji, firm, organizacji wyróżniających się działalnością na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej lub/oraz wspierających w różnej formie inicjatywy, działania, przedsięwzięcia.

Statuetka "Jak motyl" jest wyrazem uznania dla tych wszystkich, którzy bezinteresownie podejmują działania oraz poświęcają swój czas na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez kapitułę, która zbierze się w siedzibie Stowarzyszenia.

Regulamin przyznania nagrody (27.57 KB)

Wniosek (24.23 KB)

Kandydatury prosimy nadsyłać na załączonym formularzu na adres e-mail: lub drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie "Nasza szkoła – nasz dom" przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej,
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 24

do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 15:00.
(we wniosku można zgłosić jedną osobę prywatną i/lub jedną organizację, firmę, instytucję lub inny podmiot)

Statuetki zostaną wręczone podczas VI Konferencji "Niepełnosprawność a edukacja" pn. "Autyzm – wiedzieć więcej", organizowanej pod honorowym patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy Rzeczypospolitej, małżonki Prezydenta RP, w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00 w restauracji "Beskid" w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 44.

 

Komitet organizacyjny:

dr Gabriela Kowalska
Aleksandra Kruszyńska
Alicja Ochota
Stanisława Stus

Komitet naukowy:

dr Barbara Grzyb
dr Gabriela Kowalska
Stanisława Stus

 

Szczegółowe informacje:

Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu
tel.: 500 017 511
tel.: 32 271 47 32
e- mail:

oraz

ROM-E Metis w Katowicach
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 23 kwietnia 2018
Zarchiwizowano 23 maja 2018
Wróć