Zmiany na rynku pracy, bezrobocie, wzrastająca stale liczba informacji na temat zawodów i dróg kształcenia wpływają na zwiększenie popytu na usługi specjalistów-doradców zawodowych.

Doradca zawodu udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego.

Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Doradca zawodowy, wspólnie ze swoimi klientami dokonuje przeglądu ich wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Może sugerować klientom określonych pracodawców i udzielać porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomagać w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności klienta.

Doradcy pracują w rozmaitych placówkach i zajmują się zarówno dziećmi w różnym wieku, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Współczesny doradca ma do spełnienia trudne zadanie, ponieważ pomoc w wyborze zawodu nie jest obecnie traktowana jako jednorazowy akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka. Działalność doradcy w wąskim znaczeniu polega głównie na podawaniu informacji zawodowej, natomiast w szerszym znaczeniu rola doradcy będzie postrzegana jako wychowawcy, który działa świadomie i celowo, stymulując tym samym młodzież oraz osoby dorosłe do samodzielnego podejmowania decyzji zawodowej.

Wyróżnia się trzy etapy poradnictwa zawodowego: 1) pod koniec szkoły podstawowej, kiedy istnieje konieczność wyboru szkoły zawodowej. 2) pod koniec szkoły średniej, kiedy dokonuje się wyboru kierunku studiów lub szkoły pomaturalnej. 3) w zakładzie pracy, kiedy zachodzi konieczność zmiany pracy lub zawodu.

Pomoc w wyborze zawodu można uzyskać w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • centrach informacji i planowania kariery zawodowej przy woj. urzędach pracy
  • u doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy
  • prywatnych centrach doradztwa zawodowego
  • instytucjach i placówkach związanych z edukacją i rynkiem pracy

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOWEZiU opracował projekt dot. Szkolnego Doradcy Zawodowego, który dostępny jest na stronie www.kowez.edu.pl, w nowościach z roku 2003 – 31. 03 2003

 

Bibliografia:

M. Szumigraj: Poradnictwo jako subtelny instrument sprawowania władzy. 1998. Prace pedagogiczne CXXVI, Z podstaw poradoznawstwa, z.2 s.22, pod red. Wojtasik, B. (1998), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Wojtasik, B. (1997), Warsztat doradcy zawodu, Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN

opracowanie: Iwona Ekkert

Oceny: 4 / 142 głosów

Kiepski Bardzo dobry

Wróć