Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

O programie «  
Materiały warsztatowe «  
Literatura «  
Wydarzenia «  
Przykłady dobrej praktyki «  
Pomaganie łączy «  
Artykuły «  
Grupa dyrektorów ppp «  
Koordynator «  

Forma kształcenia nauczycieli

Adresaci

Tematyka z zakresu reformy edukacji

Terminy i godz. spotkań

31D – Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

aktualne przepisy prawa oświatowego, standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej, konstruowanie opinii i orzeczeń – diagnoza funkcjonalna ICF, podstawy prawne wydawania opinii i orzeczeń przez poradnię, ochrona danych osobowych, finansowanie poradnictwa, współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,5883/

21 września,
16 listopada 2017 r.,
18 stycznia,
15 marca
i 17 maja 2018 r.
w godz. 9:00 – 13:00

Konferencje metodyczne, warsztaty dla rad pedagogicznych oraz szkolenia dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Dyrektorzy i nauczyciele poradni

konstruowanie opinii i orzeczeń, diagnoza funkcjonalna, wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, edukacja włączająca

ustalany z organizatorem

IX ogólnopolska konferencja

Dyrektorzy i nauczyciele poradni

Ośrodki wiodące, interwencja kryzysowa w pracy ppp, opinie i orzeczenia, regulacje prawne

13-15 czerwca 2018 r.

Opublikowano 26 marca 2018
Zarchiwizowano 15 czerwca 2018
Wróć