Hasło przewodnie Metisu "Uczymy jak się uczyć" może być skuteczne tylko wtedy, gdy my, uczący innych, będziemy stale uczyć samych siebie. Taka edukacja szczególnie skuteczna jest w kontaktach międzynarodowych, głównie z edukatorami, dzięki którym możemy poznawać metody nauczania skuteczne w innych krajach, które na gruncie polskim na razie nie są znane.

W roku 2017 rozpoczęły się rozmowy między Uniwersytetem Nauk Stosowanych Windesheim i ROM-E Metis w celu organizacji wizyt studyjnych dla studentów studiów podyplomowych o kierunku Specjalne Potrzeby Edukacyjne na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Windesheim w Zolle w Holandii. Obie strony będą uczyć się od siebie nawzajem w obszarach związanych z edukacją np. specjalne potrzeby, psychologia, przywództwo i organizacja edukacji. Ze swej strony szczególnie liczymy na skorzystanie z wkładu Holandii w zakresie takich zagadnień jak: umiejętności XXI wieku, pozytywne wsparcie behawioralne, wykorzystanie technologii w edukacji i "dawanie głosu" uczniom.

Zeszły tydzień upłynął w Metisie pod hasłem pierwszej z takich wizyt studyjnych, w której uczestniczyło 6 studentów. Po wizycie w siedzibie Metisu i uroczystym powitaniu w ciągu kolejnych dni goście, będący nauczycielami szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub zawodowych odwiedzili Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, Ośrodek Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Goście mieli sposobność uczestniczenia w lekcjach prowadzonych przez polskich nauczycieli i dzielili się swoimi doświadczeniami z praktyki szkolnej. W każdej z tych placówek spotkali się z serdecznym i ciepłym przyjęciem i zostali ugoszczeni specjałami polskiej kuchni, które bardzo im smakowały. Byli również pod wrażeniem spektaklu, który przygotowała młodzież. Pod koniec wizyty uczestniczyli również w zajęciach prowadzonych przez konsultantów Metisu z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Biorąc pod uwagę to, jak owocnie przebiegała ta wizyta, mamy absolutną pewność, że dalsza współpraca będzie przebiegać pod znakiem wzajemnej stymulacji, innowacyjnego uczenia się i wymiany doświadczeń.

 

Opublikowano 22 marca 2018
Wróć