Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym "Kształcenie dorosłych – Andragogika".

Cele:

 • przygotowanie pod względem pedagogicznym i psychologicznym wysoko kwalifikowanych pracowników prowadzących szkolenia dorosłych,
 • przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu doskonalenia.

Efekty:

 • nabycie umiejętności precyzowania kryteriów doboru treści w kształceniu dorosłych,
 • umiejętność dostosowania treści dla dalszego samodzielnego kształcenia i rozwoju,
 • znajomość i technik stosowanych w pracy z ludźmi dorosłymi,
 • umiejętność tworzenia programów i projektów kształcenia ludzi dorosłych adekwatnych do potrzeb środowiska,
 • umiejętność pracy warsztatowej z grupą.

Adresaci: doradcy metodyczni, szkoleniowcy, trenerzy.

Liczba godzin: 160 (18 spotkań).

Data rozpoczęcia: 14 lutego 2007 r., ostatnie zajęcia 20 czerwca 2007 r.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17.

Koszt uczestnictwa: 980 zł

Lp.

Temat modułu

Liczba godz. warsztatów

Ilość wykładów

Prowadzący

1

Metodyka pracy z dorosłymi

 • teoria andragogiki
 • specyfika nauczania dorosłych

5

5

dr Arkadiusz Wąsiński

2

Umiejętności psychologiczne w pracy z dorosłymi

 • umiejętność reagowania na sytuacje trudne
 • umiejętność negocjacji i mediacji
 • wychodzenie z sytuacji kryzysowych
 • radzenie sobie ze zmianą

6

5

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Beata Łęcka

3

Praca edukatora z grupą

 • moderowanie
 • kształcenie dorosłych-wypracowanie własnych zasad kształcenia dorosłych
 • aspekty relacji: prowadzący – uczestnik
 • techniki pracy z dorosłymi

20

5

Aleksander Lubina

4

Metody pracy grupą – projekt, metody aktywizujące

 • tworzenie materiałów szkoleniowych
 • planowanie zajęć

12

 

Sonia Gogulla

5

Sylwetka edukatora – przygotowanie do pracy edukatorskiej

 • kompetencje niezbędne w pracy edukatora
 • rozwijanie twórczości i kreatywności
 • umiejętność motywowania grupy do twórczości
 • umiejętność planowania własnego rozwoju w pracy edukatora

12

 

Tomasz Wojtasik

Gabriela Wawrzynek

6

Oświata a prawo – niezbędny w pracy edukatora

 • etyka w pracy edukatora

5

5

Zdzisława Waniek

7

ICT

10 godz. stacjonarnych

10 godz. na odległość

Sabina Furgoł

8

Praca własna praktyka: przygotowanie programu i materiałów szkoleniowych

36 (konsultacje)

16 (konsultacje)

Barbara Dobias-Mola

Tomasz Wojtasik

9

Prowadzenie zajęć z grupą

Superwizja i ewaluacja pracy

4

4

 

Barbara Dobias-Mola

Tomasz Wojtasik

Terminarz zajęć, prowadzący i sale

Lp.

Data

Prowadzący

Sala

1

14 lutego 2007 r. (środa)

dr Arkadiusz Wąsiński

21/1

2

21 lutego 2007 r. (środa)

dr Arkadiusz Wąsiński

21/1

3

28 lutego 2007 r. (środa)

Aleksander Lubina

21/1

4

7 marca 2007 r. (środa)

Aleksander Lubina

21/1

5

14 marca 2007 r. (środa)

Aleksander Lubina

21/1

6

21 marca 2007 r. (środa)

Aleksander Lubina

21/1

7

29 marca 2007 r. (czwartek)

Sabina Furgoł

17/1

8

5 kwietnia 2007 r. (czwartek)

Aleksander Lubina

17/1

9

12 kwietnia 2007 r. (środa)

Sonia Gogulla

17/1

10

19 kwietnia 2007 r. (czwartek)

Sabina Furgoł

17/1

11

26 kwietnia 2007 r. (czwartek)

Sonia Gogulla

17/1

12

9 maja 2007 r. (środa)

Zdzisława Waniek

21/1

13

16 maja 2007 r. (środa)

Zdzisława Waniek

21/1

14

23 maja 2007 r. (środa)

Beata Łęcka
Krystyna Szczęsna-Witkowska

21/1

15

30 maja 2007 r. (środa)

Beata Łęcka
Krystyna Szczęsna-Witkowska

21/1

16

6 czerwca 2007 r. (środa)

Gabriela Wawrzynek
Tomasz Wojtasik

21/1

17

13 czerwca 2007 r. (środa)

Gabriela Wawrzynek
Tomasz Wojtasik

21/1

18

20 czerwca 2007 r. (środa)

Barbara Dobias-Mola
Tomasz Wojtasik

21/1

Opłaty można dokonać w kasie ROM-E Metis lub przelewem na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: kurs doskonalący 1KD.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowych informacji udziela koordynator kursu – nauczyciel-konsultant Gabriela Wawrzynek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112.

Opublikowano 20 grudnia 2006
Zmieniono 15 lutego 2007
Zarchiwizowano 14 marca 2007
Wróć