Logo: Zdolności, kreatywność, rozwój

 

Celem cyklu jest pokazanie tematu zdolności z bardzo różnych perspektyw. Z jednej strony chcemy zapoznać państwa z wybranymi metodami diagnozowania zdolności, z drugiej z metodami pracy z uczniami o różnych typach zdolności oraz wzbogacić warsztat rozwijania potencjału twórczego uczniów.

Naszym zamiarem jest także pokazanie pełnego obrazu dziecka zdolnego. Takiego, które jest ponadprzeciętnie inteligentne, ale w wielu sferach pozostaje daleko w tyle za swoimi rówieśnikami.

4WD – Diagnoza potencjału uczniów – zastosowanie Skali Zdolności Specjalnych i Kwestionariusza Osobowości i Myślenia Twórczego w pracy szkolnego doradcy zawodowego

Więcej szkoleń wkrótce.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
e-mail:

Ewa Kustwan-Mróz
e-mail:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 12 lutego 2018
Zmieniono 26 lutego 2018
Zarchiwizowano 29 czerwca 2018
Wróć