Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

Kod szkolenia: 12D/20/1 – Częstochowa

 

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Adres: aleja Jana Pawła II 126/130, Częstochowa

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

 

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 19 lutego 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 2: 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 3: do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie

Spotkanie nr 4: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2018 r..

To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele przedszkoli, które do dnia 30 czerwca 2018 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat PPZ.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:
Po upływie minimum trzech lat przynależności do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele przedszkoli, którym 30 czerwca 2018 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (tego z misiami!!!).

Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.

Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

 

Uwaga przedszkola z Certyfikatem 2. stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas.

 

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 3
Temat: Konsultacje indywidualne dla zespołów. Sprawdzanie pełnej dokumentacji poszczególnych placówek

Spotkanie 4
Temat: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.
Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość II, trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

 

Opublikowano 31 stycznia 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć