Logo: Dziecko ze spektrum autyzmu

 

Zapraszamy do udziału w Dziecko ze spektrum autyzmu we współczesnej rzeczywistości – sieć samokształcenia.

Priorytet MEN: 6 - podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w strategie postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z klasą.

Spotkanie 1:

Termin spotkania: 12 lutego 2017 r. w godz. 14:30 – 17:30

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) – w przedszkolu i szkole:

  • Zrozumieć dziecko – warunki edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w świetle prawa oświatowego – Bożena Gwizdek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu;
  • Funkcjonowanie dziecka z ASD z perspektywy rodzica – Dorota Listowska-Matera – Wiceprezes Fundacji Człowiek. Nie Kosmita w Zawierciu.

Spotkanie 2:

Termin spotkania: 5 marca 2017 r. w godz. 14:30 – 17:30

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) – charakterystyka i strategie postępowania w klasie – Anita Wieloch, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Spotkanie 3:

Termin spotkania 10 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 17:30

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) – przetwarzanie sensoryczne – Anita Wieloch, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Spotkanie 4:

Termin spotkania: 10 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 17:30

Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) – rozwijanie kompetencji społecznych – Anita Wieloch, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Spotkanie 5:

Termin spotkania: 11 czerwca 2018 r. w godz. 14:30 – 17:30

Temat: Zrozumieć dziecko – budowanie przyjaznego klimatu w szkole i w domu:

  • Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rodzic, jako partner procesu kształcenia – Bożena Gwizdek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu;
  • Dziecko ze spektrum autyzmu a przemoc szkolna. Możliwość zapobiegania dyskryminacji – Dorota Listowska-Matera – Wiceprezes Fundacji Człowiek. Nie Kosmita w Zawierciu.

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Zawierciu, ul. Polska 35.

Liczba godzin szkolenia: 20

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 8 lutego 2018 r.

 

Organizatorzy:

ROM-E Metis w Katowicach
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach – Filia w Zawierciu
Fundacja Człowiek. Nie Kosmita
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu

 

Opublikowano 25 stycznia 2018
Zarchiwizowano 11 czerwca 2018
Wróć