Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.
Heraklit z Efezu

Nauczycielska codzienność to nieustanne projektowanie zmian w naszych wychowankach. Każda lekcja to zamysł wywołania zmiany wiedzy, doświadczenia, postaw. Można pokusić się o stwierdzenie, że nauczanie to zmienianie ...

Z doświadczenia wiemy, że niektóre zmiany można wprowadzić łatwo, bez większego wysiłku, a inne wymagają pokonania wielu barier. O zmianie można mówić w różny sposób. My wybrałyśmy konwencję zabawy.

Szkolenie Na tropach zmiany... to propozycja przyjrzenia się czynnikom, które utrudniają lub blokują wprowadzanie zmian, w niecodzienny, metaforyczny sposób. Uczestnicy szkolenia wezmą udział w grze szkoleniowej osadzonej w klimacie powieści/filmu NOIR.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Sonia Gogulla i Grażyna Skirmuntt

Opublikowano 20 stycznia 2018
Zarchiwizowano 7 lutego 2018
Wróć