Logo: Jak zrobić film poklatkowy...

 

Zapraszamy na warsztaty Jak zrobić film poklatkowy? Nauka i zabawa w praktyce.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, asystentów osób niepełnosprawnych, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury.

Termin spotkania: 2 marca 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Najczęstszym problemem nauczyciela jest rozbudzenie zaangażowania uczniów względem omawianego tematu. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych oraz projektów. Słabnący animusz dzieci wpływa zniechęcająco również na samego nauczyciela. Wykorzystanie animacji poklatkowej może temu zaradzić i wcale nie trzeba przy tym rezygnować z zaplanowanych do realizacji treści. Tworzenie i wcześniejsze planowanie animacji wymaga od uczniów pilności i rzetelności oraz gruntownego przygotowania zarówno jeśli chodzi o treść, jak i metody. Tworzenie filmów znacząco ułatwiają aplikacje, na przykład bezpłatna "PicPac". Co zyskują nasi uczniowie? Omawiane treści łączą z pozytywnymi emocjami, dzięki temu lepiej zapamiętują i z chęcią podchodzą do innych, proponowanych im zadań. Podczas warsztatu nauczymy się, jak wykorzystać tę metodę na różnych zajęciach w tym w pracy wychowawczej.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poprawić jakość swojego warsztatu pracy,
  • rozwijać swoje umiejętności,
  • wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i w pracy.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 23 lutego 2018 r.

 

O prowadzącym:

Joanna Waszkowska – SUPERBELFER

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 17 stycznia 2018
Zarchiwizowano 2 marca 2018
Wróć