Zapraszamy na warsztaty Kahoot i inne krótkie quizy online – dobre na wszystko!

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, asystentów osób niepełnosprawnych, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury.

Termin spotkania: 25 maja 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Podsumowanie wiadomości, a może rozgrzewka przed lekcją? Szybka ankieta lub wstęp do dyskusji? W praktyce zastosowanie szybkich quizów w nauczaniu nie ma granic. Najważniejsze, by wykorzystanie ich hołdowało zasadzie: nie tworzyć aktywności, której celem samym w sobie jest narzędzie, a szukać w narzędziu podstawy do wykorzystania do szerszych działań. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne możliwości quizów Kahoot, Quizizz oraz Plickers. Zaprojektują "slow debate" oraz zadania do escape room z wykorzystaniem kodów QR. Prezentacja quizów w platformie Edmodo ukaże, jak monitorować przyrost umiejętności uczniów z wykorzystaniem gamifikacji.

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poprawić jakość swojego warsztatu pracy,
  • rozwijać swoje umiejętności,
  • wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i w pracy.

 

Uczestnicy mogą przynieść swoje laptopy, muszą mieć swój smartfon lub tablet z systemem Android.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 18 maja 2018 r.

 

O prowadzącym:

Joanna Waszkowska – SUPERBELFER

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 13 kwietnia 2018
Zarchiwizowano 25 maja 2018
Wróć