Zapraszamy na warsztaty Język polski wśród cyfrowych tubylców.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli języka polskiego i wszystkich zainteresowanych.

Termin spotkania: 6 kwietnia 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Nauczyciel ma do dyspozycji mnóstwo bezpłatnych narzędzi online, ale jak je wykorzystać, by metodycznie było to skuteczne, a dydaktycznie przełożyło się na przyrost wymaganych umiejętności uczniów? Urozmaicanie własnych lekcji nie może być procesem, który skupia się na narzędziu cyfrowym z pominięciem treści nauczania, które przecież są w tym procesie kluczowe. Proponują przegląd kilku wykorzystywanych na lekcjach aplikacji i programów (m.in. Padlet, kody QR, Answer Garden i inne) z uwzględnieniem celu ich użycia (model SAMR) w odniesieniu do stosowanych przeze mnie na języku polskim metody scaffoldingu oraz zasady CBL (challenge based learning).

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poprawić jakość swojego warsztatu pracy,
  • rozwijać swoje umiejętności,
  • wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i w pracy.

 

Na szkolenie proszę przynieść własny smartfon lub tablet z systemem Android.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 50 zł

Termin płatności: 30 marca 2018 r.

 

O prowadzącym:

Joanna Waszkowska – SUPERBELFER

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 17 stycznia 2018
Zarchiwizowano 6 kwietnia 2018
Wróć