Szanowni Państwo

Żyjemy obecnie w czasach, w których relacje międzyludzkie wycofywane są z przestrzeni realnej do wirtualnej. Komunikujemy się (szczególnie w młodym pokoleniu) przy użyciu nowoczesnych technologii, mediów społecznościowych. Jednocześnie zmiany w systemie oświaty wyraźnie akcentują rolę rodziców w życiu dziecka i życiu szkoły. Biorąc pod uwagę te procesy i bliskie nam przekonanie o tym, że dobre fundamenty i skuteczność życiową dzieci budujemy w realnych kontaktach rodzic – dziecko pragniemy zaprosić Państwa na Trening Umiejętności Wychowawczych.

Motywem przewodnim treningu jest:

  • uczenie się, poszukiwanie i wzmacnianie konkretnych umiejętności komunikowania i wyrażania własnych uczuć bez naruszania granic innych osób,
  • poszukiwanie i dopracowywanie sposobów konsekwentnego wprowadzania przewidywalnych norm i zasad a co za tym idzie budowania kręgosłupa wartości,
  • wzmacnianie sposobów budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym tematyką poszczególnych spotkań treningowych będzie:

  1. Komunikowanie jako wspieranie czyli jak rozmawiać szanując inność i odrębność dziecka.
  2. Demokratyczne czy autokratyczne czyli o warunkach wychowawczej dyscypliny.
  3. "Brawo, super..." czyli o chwaleniu pozwalającym budować wiarę we własne możliwości.

 

Podstawowe informacje o warsztacie:

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz rodzice uczniów lub dzieci przedszkolnych.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Prowadzący: Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak

Liczba godzin: 15

Terminy spotkań:

15 lutego 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00
22 lutego 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00
1 marca 2018 r. w godz. 14:30 – 18:00

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 60 zł

Termin płatności: 8 lutego 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153, 149
e-mail: /

Opublikowano 17 listopada 2017
Zarchiwizowano 15 lutego 2018
Wróć