Logo projektu Rozmawiajmy o uchodźcach

 

Szanowni Państwo,

Z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszamy do udziału w warsztacie, w ramach którego pragniemy podzielić się z Państwem zasobami wiedzy i narzędziami edukacyjnymi dotyczącymi realizacji tematyki migracyjnej w edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych w siódmej klasie szkoły podstawowej oraz w II i III klasach gimnazjum. Materiały, na których opierają się proponowane warsztaty, powstały w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Rozmawiajmy o uchodźcach" realizowanego w szkołach od listopada 2015 roku i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i z Funduszy EOG.

Projekt "Rozmawiajmy o uchodźcach" realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej został stworzony w celu ułatwienia szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Przyczynia się do upowszechnienia wśród nauczycieli i nauczycielek metod pracy z młodzieżą, które skupiałyby się na prowadzeniu pełnych szacunku rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na refleksję nad postawami i stojącymi za nimi wartości. Migracje ludności stanowią jedno ze współczesnych wyzwań globalnych i warto uczyć się analizować to zjawisko i rozmawiać o nim z młodymi ludźmi. Kwestie związane z tematyką uchodźczą pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy budzące kontrowersje. Program ma charakter nieperswazyjny – zachęca do poznawania różnych perspektyw i stojących za nimi argumentów, a także zaprasza do krytycznej refleksji i analizy, a nie bezpośredniego opowiadania się po którejkolwiek ze stron.

Jak przyznają nauczycielki i nauczyciele, korzystający z materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektu warto tworzyć przestrzeń do mądrej, opartej na rzetelnych informacjach rozmowy, w której młodzież może wyrazić swoje obawy, odwołać się do swoich wartości i w atmosferze szacunku próbować zrozumieć argumenty osób mających odmienne zdanie na temat uchodźców.

Proponowane przez nas materiały z zakresu poruszania tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej są zgodne z obowiązującą podstawą programową poszczególnych przedmiotów. Scenariusze i ćwiczenia aktywizują młodzież, zachęcają ją do krytycznego myślenia i nowego spojrzenia na poruszane zagadnienia. Zależy nam na upowszechnieniu publikacji ze scenariuszami, materiałów merytorycznych i metodycznych oraz koncepcji rozmowy jako formy zajęć szkolnych, aby wzbogacały zasób narzędzi dostępnych doradcom i doradczyniom metodycznym.

Osoby, które wezmą udział w warsztacie, otrzymają bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych z zakresu upowszechniania tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej do zajęć przedmiotowych w siódmej klasie szkoły podstawowej oraz w II i III klasach gimnazjum.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy/uczestniczki:

  • otrzymają bogatą bazę materiałów edukacyjnych wspierających w poruszaniu tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych;
  • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;
  • otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie;
  • zapoznają się z metodami i narzędziami, które pozwalają wzbogacić warsztat pracy.

Termin: 23 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Prowadząca: Julia Godorowska

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 14 listopada 2017
Zarchiwizowano 23 listopada 2017
Wróć