Zapraszamy na warsztaty BYOD – edukacja mobilna, czyli smartfony w akcji.

Adresaci: warsztat adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury, studentów.

Termin spotkania: 11 lutego 2018 r. w godz. 9:00 – 13:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Najwyższy czas, aby cyfrowe narzędzia dały się oswoić... nauczycielowi. Smartfony i tablety na lekcji i poza szkołą też mogą być narzędziem edukacyjnym, tym bardziej że dzisiejsi uczniowie tzw. "Pokolenie Z" bez elektroniki nie wyobrażają sobie życia i bycia. Proponowane warsztaty ułatwią nauczycielowi komunikację z uczniem i edukację metodami na miarę XXI wieku.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poprawić jakość swojego warsztatu pracy,
  • rozwijać swoje umiejętności,
  • wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i w pracy.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 4 lutego 2018 r.

 

O prowadzącym:

Agnieszka Bilska – SUPERBELFER

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 17 stycznia 2018
Zarchiwizowano 12 lutego 2018
Wróć