Logo: Emisja głosu...

 

Zapraszamy na szkolenie Emisja głosu. Techniki dykcyjne w pracy nauczyciela.

Adresaci szkolenia: osoby pracujące głosem na co dzień, nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy, instruktorzy i studenci.

Terminy spotkań:

15 listopada (środa) 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00
22 listopada (środa) 2017 r. w godz. 15:00 – 19:00

 

Miejsce spotkań: ROM-E Metis w Katowicach

Czas trwania: 10 godz. lekcyjnych

Liczba uczestników: 20 osób

 

Opis: Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie przez uczestnika praktycznych umiejętności z zakresu efektywnej i bezpiecznej pracy głosem. Podstawą warsztatu jest wypracowanie odpowiedniego oddechu i pozycji krtani oraz uruchomienie rezonatorów nasady. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualne wskazówki i narzędzia potrzebne do samodzielnej pracy nad głosem, oraz do zadbania o zdrowe nawyki w tej dziedzinie.

Szkolenie poszerzać można o aspekty komunikacyjne, wizerunkowe i artystyczne z zakresu sztuki słowa (np. jak wzbudzać zainteresowanie przekazywanymi treściami, tempo i płynność mowy, proksemika komunikacyjna, doskonalenie możliwości ekspresyjnych mowy, wzmocnienie zasobów z zakresu mowy ciała, zdobycie umiejętności z zakresu świadomego przekazu emocji za pomocą intonacji i barwy głosu).

 • na czym polega prawidłowa emisja głosu,
 • ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe,
 • uruchamianie rezonatorów głosowych,
 • higiena pracy głosem,
 • głos jako narzędzie w pracy pedagoga.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • kontrola nad skuteczną komunikacją z otoczeniem, np. z podopiecznymi, ich opiekunami i gronem pedagogicznym;
 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu emisji głosu i bezpiecznej pracy głosem;
 • uruchomienie przepony i naturalnych zdolności rezonacyjnych organizmu;
 • poprawa artykulacji, zwiększenie dźwięczności i nośności głosu – by być słyszanym;
 • umiejętność wzbudzania zainteresowanie przekazywanymi treściami – by być słuchanym;
 • umiejętność dbania o właściwe tempo mowy;
 • świadomość zasad higieny pracy głosem i możliwości profilaktyki chorób narządów głosu nawet przy dużym, codziennym wysiłku;
 • lepsza kontrola nad stresem;
 • utrwalenie zasad ortofonii.

 

Metody pracy:

 • ćwiczenia praktyczne,
 • miniwykład konwersatoryjny,
 • dyskusja moderowana,
 • klasyczna metoda problemowa.

 

O prowadzącym:

Stefan Szulc

Zdjęcie: Stefan SzulcDoktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikowany trener. Aktor. Nauczyciel akademicki. Jako trener specjalizuje się w emisji głosu i komunikacji. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z Emisji głosu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Współautor podręcznika projektowego Eduk@tor Kultury. Autor materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (także e-learninowych). Ma 16-letnie doświadczenie pracy na zawodowej scenie (obecnie związany z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie), w filmach branżowych i fabularnych, oraz jako lektor w audycjach literackich Polskiego Radia Zachód. Publikował m.in. w "Kontekstach Kultury", "Toposie", "Śląsku" i "FA-arcie".

Jest autorem sztuk teatralnych (4 premiery) i tekstów piosenek – m.in. hymnu "Szlachetnej Paczki". Jako tekściarz otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie w 2015 r.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 8 listopada 2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 20 października 2017
Zarchiwizowano 15 listopada 2017
Wróć