Zapraszamy na cykl seminariów w roku szkolnym 2017/2018 dla wicedyrektorów szkół i placówek oraz absolwentów kursu zarządzania oświatą, w ramach "Szkoły w Sieci".

Miejsce seminarium: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

 

Szanowni Państwo

Aby pomóc Państwu w realizacji zadań lidera i wykorzystaniu potencjału menadżerskiego a także w pokonaniu pojawiających się trudności szczególnie w przepisach prawnych, zapraszam zainteresowanych Wicedyrektorów oraz absolwentów kursu zarządzania oświatą przygotowujących się do objęcia stanowiska dyrektora, na cykl seminariów w ramach "Szkoły w Sieci".

Poniżej proponujemy tematy seminariów oraz ich terminy.

Oczywiście tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 180 zł

Termin płatności: 3 listopada 2017 r.

 

Terminy seminarium

Wicedyrektorzy, absolwenci kursu zarządzania oświatą
(1DB/IV)

10 listopada 2017 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Nowe przepisy prawne – ustawy, rozporządzenia aktualnie obowiązujące, kwalifikacje nauczycieli
prowadzący: Anna Król

8 grudnia 2017 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Dziecko ze spektrum Autyzmu i z Zespołem Aspergera w szkole – praktyczne wskazówki jak funkcjonuje dziecko
prowadzący: Anita Wieloch

16 lutego 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Statut szkoły placówki – jak go aktualizować zgodnie z nowymi przepisami. Statut krok po kroku
prowadzący: Ewa Jakubowska

Zmiany w Karcie Nauczyciela
prowadzący: Jolanta Leśniak

16 marca 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Wygrywam konkurs na stanowisko dyrektora. I co dalej...? zadania dyrektora w każdym miesiącu..., obserwacja zajęć przez dyrektora
Podstawowe dokumenty szkoły

prowadzący: Grażyna Małyska

20 kwietnia 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Finanse szkoły – zarządzanie nimi przez dyrektora. Finansowanie dokształcania nauczycieli w szkole
prowadzący: Grażyna Burek

18 maja 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Ocena pracy nauczyciela po nowemu
prowadzący: Grażyna Cybula

15 czerwca 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Wszystko na temat projektów unijnych w szkole...
prowadzący: Anna Jakubowska

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
prowadzący: Jolanta Leśniak

 

Osoba do kontaktu:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 19 października 2017
Zmieniono 8 maja 2018
Zarchiwizowano 15 czerwca 2018
Wróć