Logo: Szkoły w sieci

 

Zapraszamy na cykl seminariów w roku szkolnym 2017/2018 dla wicedyrektorów szkół i placówek oraz absolwentów kursu zarządzania oświatą, w ramach "Szkoły w Sieci".

Miejsce seminarium: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 17 i 21

 

Szanowni Państwo

Aby pomóc Państwu w realizacji zadań lidera i wykorzystaniu potencjału menadżerskiego a także w pokonaniu pojawiających się trudności szczególnie w przepisach prawnych, zapraszam zainteresowanych Wicedyrektorów oraz absolwentów kursu zarządzania oświatą przygotowujących się do objęcia stanowiska dyrektora, na cykl seminariów w ramach "Szkoły w Sieci".

Poniżej proponujemy tematy seminariów oraz ich terminy.

Oczywiście tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 180 zł

Termin płatności: 3 listopada 2017 r.

Wolnych miejsc: 14.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 1DB/IV

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Terminy seminarium

Wicedyrektorzy, absolwenci kursu zarządzania oświatą
(1DB/IV)

10 listopada 2017 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Nowe przepisy prawne – ustawy, rozporządzenia aktualnie obowiązujące, kwalifikacje nauczycieli
prowadzący: Anna Król

8 grudnia 2017 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Dziecko ze spektrum Autyzmu i z Zespołem Aspergera w szkole – praktyczne wskazówki jak funkcjonuje dziecko
prowadzący: Anita Wieloch

16 lutego 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Statut szkoły placówki – jak go aktualizować zgodnie z nowymi przepisami. Statut krok po kroku
prowadzący: Ewa Jakubowska

Zmiany w Karcie Nauczyciela
prowadzący: Jolanta Leśniak

16 marca 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Wygrywam konkurs na stanowisko dyrektora. I co dalej...? zadania dyrektora w każdym miesiącu..., obserwacja zajęć przez dyrektora
Podstawowe dokumenty szkoły

prowadzący: Grażyna Małyska

20 kwietnia 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Finanse szkoły – zarządzanie nimi przez dyrektora. Finansowanie dokształcania nauczycieli w szkole
prowadzący: Grażyna Burek

18 maja 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Ocena pracy nauczyciela po nowemu
prowadzący: Grażyna Cybula

15 czerwca 2018 r.
w godz. 16:00 – 19:00

Wszystko na temat projektów unijnych w szkole...
prowadzący: Anna Jakubowska

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
prowadzący: Jolanta Leśniak

 

Osoba do kontaktu:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 19 października 2017
Zmieniono 8 maja 2018
Wróć