Szanowni Państwo

Zapraszamy na kurs zarządzania oświatą, który planujemy rozpocząć w drugiej połowie września 2020 r. Przewidywane zakończenie kursu – czerwiec 2021 r.

Jak zwykle kurs będzie realizowany w systemie weekendowym w Katowicach, ul. Drozdów 17.

Zapraszamy zainteresowane osoby, które maja przynajmniej stopień nauczyciela kontraktowego do zapisu online.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z dużym doświadczeniem praktycznym oraz prowadzone są w systemie weekendowym.

Ogólna liczba godzin kursu: 230 godzin

Koszt kursu także: 1600 zł (możliwość płatności w ratach).

Kurs zarządzania oświatą jest realizowany wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej oraz za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Ukończenie kursu daje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki zgodnie z § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze... (Dz. U. 2009 nr 184, poz.1436).

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Jolanta Leśniak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 21 lipca 2020
Wróć