Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w cyklu dwóch seminariów "Na zdrowie!!" poświęconych szeroko rozumianej edukacji żywieniowej, dietetyce i mikroodżywianiu.

 

"Jelita zamieszkuje ponad 100 000 miliardów drobnoustrojów, a ich wpływ na nasze zdrowie odgrywa kluczową rolę. Mimo, że dziś wiedza ta staje się coraz bardziej powszechna, to wykorzystywanie jej w terapii i profilaktyce chorób ciągle jeszcze nie znajduje właściwej pozycji.

W sytuacjach dysbiozy – kiedy dochodzi do zaburzeń ilościowych i jakościowych flory jelitowej, w przewodzie pokarmowym namnażają się bakterie, które zamiast poprawiać trawienie, produkować witaminy i wspierać układ odpornościowy – powodują procesy fermentacyjne i rozwój stanu zapalnego błony śluzowej jelita. Dodatkowo nieprawidłowa, bogata w węglowodany dieta, szczególnie w pierwszych latach życia w istotny sposób modyfikuje skład flory jelitowej. Duże znaczenie mają również warunki środowiskowe, stres, niedobory witamin i minerałów, a przede wszystkim stosowane leki. Już w latach 80-tych amerykańscy klinicyści sugerowali, że głównie antybiotyki, ale i leki przeciw zapalne, sterydy, środki antykoncepcyjne i leki obniżające kwasowość soku żołądkowego mogą sprzyjać rozwojowi drożdżaków i innej patogennej flory poprzez niszczenie współistniejących dobroczynnych drobnoustrojów. U wielu pacjentów, występowanie objawów ogólnoustrojowych powiązane jest z zaburzeniami mikroflory. Dzisiaj nikogo nie dziwią już teorie podkreślające jej wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, na układ sercowo-naczyniowy, problemy gastryczne, skórne czy niedobory odporności. Opublikowane wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012-2016 udowodniają, że uszkodzona bariera jelitowa staje się przepuszczalna pozwalając na przenikanie do krążenia alergenów pokarmowych, endotoksyn, a nawet całych komórek bakterii czy grzybów. Naukowcy wiążą z dysbiozą wiele objawów ze strony układu nerwowego, a jelita nazywane są "drugim mózgiem".

(z abstraktu wykładu dr n. med. D. Kurczabińskiej-Luboń "Jelita – drugi mózg. Wpływ dysbiozy i stanu zapalnego jelit na funkcjonowanie układu nerwowego u dzieci", wygłoszonego na XV konferencji dla szkół sanatoryjnych przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, Ustroń, 20 października 2016 r.)

 

Miejsce seminariów: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

Tematyka i terminy seminariów:

  1. 28 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 17:30
    Jelita – drugi mózg. Wpływ dysbiozy i stanu zapalnego jelit na funkcjonowanie układu nerwowego u dzieci
  2. 5 grudnia 2017 r. w godz. 15:00 – 17:30
    Zasady żywienia dzieci i młodzieży w wybranych zespołach chorobowych: zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym Zespół Aspergera, nadwaga i otyłość, zaburzenia depresyjne, alergie – aktualne doniesienia naukowe, przypadki kliniczne

 

Prowadzący: dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń
Lekarz, specjalista mikroodżywiania i medycyny zapobiegawczej, anestezjologii i intensywnej terapii. Prezes Polskiej Akademii Dietetyki i Mikroodżywiania, Członek L'Institut Européen de Diététique et de Micronutrition w Paryżu oraz L'Association des Medecins Francais MediPrevent. Adiunkt na Wydziale Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. Autor i/lub współautor ponad 20 oryginalnych artykułów i publikacji naukowych. Prelegent na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Założycielka i dyrektor zarządzający Ośrodka Medycyny Zdrowia PREVENEO w Katowicach – jedynego w Polsce ośrodka łączącego wiedzę akademicką i najnowocześniejszą diagnostykę biochemiczną z holistyczną opieką nad pacjentem i naturalnymi metodami terapii. Promotor działań edukacyjnych dla osób szukających naturalnych, kompleksowych rozwiązań dla zdrowia.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 90 zł

Termin płatności: 21 listopada 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy – Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 lub 102
e-mail: /

Opublikowano 9 października 2017
Zarchiwizowano 28 listopada 2017
Wróć