Szanowni Państwo, Nauczyciele przyrody i biologii,

Reforma systemu oświaty i związana z nią podstawa programowa 2017 stawia przed nami nowe wyzwania. Aby pomóc Państwu w skutecznym i efektywnym wdrażaniu nowej podstawy programowej z przyrody i biologii zapraszam do udziału w spotkaniach seminaryjnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Praca w sieci składa się ze spotkań stacjonarnych oraz możliwości kontaktu i wymiany doświadczeń online za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Głównym celem sieci jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń zawodowych i dzielenia się dobrą praktyką, inspirowanie do samokształcenia i rozwoju osobistego i zawodowego oraz wsparcie w pokonywaniu trudności w realizacji podstawy programowej z przyrody i biologii. Tematyka seminariów zostanie dostosowana do Państwa potrzeb. W roku szkolnym 2017/18 zapraszam na 4 spotkania stacjonarne (łącznie 20 godz. szkolenia).

Terminy spotkań stacjonarnych:

  • 23 listopada 2017 r.
  • 15 lutego 2018 r.
  • 26 kwietnia 2018 r.
  • 24 maja 2018 r.

w godz. 14:30 – 18:15.

Miejsce: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis, Filia w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł

20 zł – płatne do 18 listopada 2017 r. oraz
60 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Grażyna Skirmuntt
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 27 września 2017
Zarchiwizowano 23 listopada 2017
Wróć