Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń,
a nie od opisów rzeczy słowami.

Jan Amos Komeński

Szanowni Nauczyciele i Nauczycielki przedmiotów przyrodniczych,

Z analizy wyników egzaminów zewnętrznych z przedmiotów przyrodniczych wynika, że zadania wymagające umiejętności dostrzegania i analizowania związków przyczynowo-skutkowych sprawiają uczniom trudności. Zapewne istotny wpływ na ten stan rzeczy mają niskie kompetencje uczniów w zakresie czytania jako takiego oraz czytania ze zrozumieniem. Sukcesy edukacyjne uczniów z przedmiotów przyrodniczych nieodłącznie wiążą się z umiejętnością przeczytania i zrozumienia tekstu o charakterze popularnonaukowym. Co zrobić, aby kształtować i doskonalić u uczniów tę umiejętność?

Wspólnie z Państwem będziemy poszukiwali odpowiedzi na to pytanie. Zapraszamy do udziału w seminaryjnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia do analizy tekstu popularnonaukowego poprzez swój wizualny charakter pozwoli Państwa uczniom poznać i polubić czytanie a Państwu osiągnąć sukces zawodowy.

W roku szkolnym 2017/18 zapraszamy na dwa spotkania: 5 grudnia 2017 r.17 kwietnia 2018 r. w godz. 15:00 – 18:00. do bytomskiej filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis (Bytom, ul. Chorzowska 22).

Uwaga! Szkolenie w dniu 5 grudnia 2017 r. zostało odwołane.

Koszt udziału w spotkaniach sieci wynosi 65 zł i obejmuje dwa spotkania stacjonarne oraz możliwość współpracy online w okresie między spotkaniami stacjonarnymi.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 65 zł

Termin płatności: 10 kwietnia 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Grażyna Skirmuntt

Opublikowano 27 września 2017
Zmieniono 1 grudnia 2017
Zarchiwizowano 17 kwietnia 2018
Wróć