Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Od problemu do rozwiązania – jak zrozumieć i polubić matematykę?

Kod szkolenia: 12D/18

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:15 – 18:15

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 9 listopada 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 25 stycznia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 25 kwietnia 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 4: 10 maja 2018 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Dawid Brzeziński

 

Cykl czterech spotkań mających na celu przedstawienie doświadczalno-wizualnego sposobu nauczania – uczenia się matematyki, w szczególności niezbyt lubianych przez uczniów zadań z tekstem.

 

Tematyka spotkań:

Spotkanie 1
Trudności w uczeniu (się) matematyki i sposoby radzenia sobie z nimi.

Spotkanie 2
Doświadczenia na lekcjach matematyki. 

Spotkanie 3
Metoda wizualizacyjne rozwiązywania zadań na dowodzenie, czyli zobaczyć i zrozumieć dowód matematyczny.

Spotkanie 4
PI-DAY, czyli jak zorganizować święto matematyki w szkole. 

 

O prowadzącym:

Dawid Brzeziński – wychowawca i nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z 14-letnim doświadczeniem w pracy w różnych typach szkół; ukończone studia inżynierskie na Wydziale Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studium pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W pracy zawodowej poszukuje innowacyjnych metod pracy, mających na celu zainteresowanie uczniów matematyką i motywowanie ich do nauki.

Ponadto pracował jako mentor kursów internetowych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z TOC dla Edukacji Polska, jako trener i konsultant z zakresu "Map rozwiązywania problemów" oraz mentor kursów internetowych.

Dodatkowo Instruktor Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej oraz turystyki rowerowej oraz Instruktor Rekreacji ze specjalnością jazda konna.

Cechują go umiejętności analityczne, plastyczność myślenia i zdolności przystosowania się do różnych sytuacji oraz opanowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

25 zł – płatne do  2 listopada 2017 r. oraz
75 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 1 marca 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć