Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Szkoła porozumienia

Kod szkolenia: 12D/17/2

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele szkół i placówek.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Filia w Bytomiu
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22

 

Czas trwania: 10:00 – 13:30

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 13 lutego 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 2: 22 marca 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 25 kwietnia 2018 r. (środa) 18 kwietnia 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 4: 24 maja 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 14 czerwca 2018 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

 

"Ludzie nie działają przeciwko innym ale dla swoich potrzeb"
M. B. Rosenberg

Zapraszam na cykl warsztatów, które pomogą całkiem inaczej spojrzeć na innych ludzi i nasze relacje z nimi. Szkoła to środowisko potencjalnie konfliktogenne. Różni ludzie, emocje i potrzeby a do tego wszechobecna ocena. Znacznie łatwiej rozwiązywać konflikty wykorzystując empatyczną komunikację. Warto rozwijać nasze empatyczne zdolności i wspierać w tym samym uczniów. Pozwoli nam to budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i udzielaniu sobie nawzajem wsparcia co jest podstawą do tworzenia klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu.

W czasie naszych spotkań spróbujemy przyjrzeć się szkolnym relacjom i konfliktom z poziomu potrzeb, zastanowimy się jak być dla dzieci przewodnikiem a nie arbitrem w szkolnych i rodzinnych konfliktach, jak uruchomić w nich wrodzone pokłady empatii. Będzie też okazja, żeby przyjrzeć się własnemu stylowi komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, zapoznać z technikami negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz poznać podstawowe zasady związane z wdrażaniem mediacji rówieśniczych w szkole.

Zajęcia mają charakter praktyczny i opierają się w głównej mierze na pracy w grupach, parach, symulacji i analizie konkretnych sytuacji z życia szkolnego.

 

Spotkanie 1
Temat: Podstawy komunikacji empatycznej.
Spotkanie wprowadzające w zagadnienia Porozumienia Bez Przemocy wg M. Rosenberga – zasady komunikacji empatycznej, budowanie empatycznego komunikatu: formułowanie spostrzeżeń wolnych od oceny, komunikaty blokujące porozumienie, mówienie o emocjach i potrzebach, rozumienie potrzeb i emocji innych, formułowanie próśb.

Spotkanie 2
Temat: Konflikt w środowisku szkolnym.
W czasie warsztatu przypomnimy sobie zasady konstruktywnej komunikacji, skupimy się na analizie przyczyn konfliktów, diagnozie konfliktu, zdiagnozujemy własny styl rozwiązywania konfliktów oraz poznamy konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

Spotkanie 3
Temat: Trudne rozmowy z rodzicami – od konfliktu do porozumienia.
Spotkanie dotyczące budowania środowiska sprzyjającego porozumieniu, prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami, radzenia sobie z różnymi postawami rodziców, rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem komunikacji empatycznej oraz konieczności okazywania empatii samemu sobie.

Spotkanie 4
Temat: Wspieranie rozwoju empatii u dzieci.
Warsztat poświęcony rozwijaniu postawy empatycznej u dzieci i młodzieży, wykorzystaniu technik pomagających przeprowadzić dzieci przez konflikt, zapewniających udział nauczyciela w uczniowskich konfliktach w roli przewodnika a nie arbitra.

Spotkanie 5
Temat: Mediacje rówieśnicze – pomysł na szkolne konflikty.
Wprowadzenie w tematykę mediacji rówieśniczych: podstawy prawne prowadzenia mediacji w szkole, w tym mediacji rówieśniczych, podsumowanie poruszanych wcześniej zagadnień dotyczących konfliktu, trening technik mediacyjnych; propozycja udziału w programie przygotowującym do wdrożenia mediacji rówieśniczych w szkole. Ostatnie spotkanie będzie okazją do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie czterech pierwszych spotkań.

 

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, doradca zawodowy, mediator z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno – pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolną profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Termin płatności: 6 lutego 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 19 marca 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć