Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Dziecko ze spektrum autyzmu we współczesnej rzeczywistości

Kod szkolenia: 12D/16

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) 13 listopada 2017 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 2: 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 3: 19 lutego 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 4: 12 marca 2018 r. (poniedziałek)

 

Prowadzący: Anita Wieloch

 

Spotkanie 1
Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu: funkcjonowanie i dieta.
Funkcjonowanie osób z ASD, radzenie sobie z odmiennością, zaburzone funkcje wykonawcze, stymulacja rozwoju.

Spotkanie 2
Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu: strategie postępowania w klasie.
Organizacja pomieszczenia, plany aktywności, praca w klasie, tabele motywacyjne, sposób mówienia nauczyciela, lęk i napady złości, konsekwencja w działaniu.

Spotkanie 3
Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu: rozwijanie kompetencji społecznych.
Krótki opis: trening umiejętności społecznych, relacje z dorosłymi, relacje rówieśnicze, wyrażanie emocji.

Spotkanie 4
Temat: Dziecko ze spektrum autyzmu: przetwarzanie sensoryczne.
Specyficzne trudności i zaburzenia sensoryczne.

 

O prowadzącym: Anita Wieloch, oligofrenopedagog, trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym ze spektrum autyzmu.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

50 zł – płatne do  6 listopada 2017 r. oraz
50 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 30 października 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć