Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Osobowość i rozwój – warsztaty rozwoju osobistego dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje atuty i chronić się przed stresem zawodowym.

Kod szkolenia: 12D/15

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 3 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:30 – 17:30

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 15 marca 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 12 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

 

Prowadzący: Wioleta Baraniak

 

Spotkanie 1
Temat: Stres zawodowy w pracy nauczyciela.
Krótki opis: Stres zawodowy – symptomy stresu zawodowego, instytucjonalne, demograficzne i osobowościowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Stres zawodowy nauczycieli w kontekście innych grup zawodowych. Profilaktyka wypalenia zawodowego.

Spotkanie 2
Temat: Poznaj swoją osobowość.
Krótki opis: Współczesna wiedza kliniczna nt. osobowości w odpowiedzi na pytanie: dlaczego myślisz, czujesz i reagujesz właśnie tak? Analiza i spożytkowanie mocnych stron osobowości jako profilaktyka skutków stresu zawodowego.

Spotkanie 3
Temat: Osobowość... i co dalej? – czyli od marzeń i planów do ich realizacji.
Krótki opis: Rola marzeń i planowania w realizacji celów. Elementy coachingu w planowaniu własnego rozwoju.

 

O prowadzącym:

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe "Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie" w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach. Absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na funkcjonowaniem dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, treningi antystresowe, treningi umiejętności wychowawczych i treningi interpersonalne. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 5 kwietnia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 21 marca 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć