Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Bez komputera też można... skutecznie nauczać.

Kod szkolenia: 12D/14

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 14 marca 2018 r. (środa) w godz. 15:00 – 18:00

Spotkanie nr 2: 18 kwietnia 2018 r. (środa) w godz. 14:00 – 17:00

Spotkanie nr 3: 23 maja 2018 r. (środa) w godz. 14:00 – 17:00 nowy termin zostanie podany wkrótce

Spotkanie nr 4: 6 czerwca 2018 r. (środa) w godz. 14:00 – 17:00 nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Prowadzący: Sonia Gogulla

 

Nie wszyscy nauczyciele przedmiotowi dysponują w swojej klasie komputerem z dostępem do Internetu czy tablicą multimedialną. Głównym celem cyklu szkoleniowego jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę, umiejętności i narzędzia sprzyjające rozwijaniu aktywności i motywacji uczniów do nauki w takiej właśnie sytuacji.

Wbrew pozorom uczniowie chętnie podejmują się różnych aktywności nie związanych z multimediami. Odpowiedni dobór narzędzi( m.in. gier) i zaangażowanie nauczyciela mogą być "wyzwalaczami" kreatywności uczniów, którzy chętnie sami podejmą się tworzenia własnych, nowatorskich narzędzi.

Poczucie sprawstwa wyzwala u uczniów motywację wewnętrzną, która jest kluczem do osiągania sukcesów.

Warto zapoznać nauczycieli z wynikami badań na temat motywacji osiągnięć i wnioskami, jakie z nich płyną, aby nauczanie było efektywne, a uczenie się kojarzone przez uczniów z radością odkrywania siebie i świata.

 

Spotkanie 1
Temat: Kompetencje personalne i metodyczne dobrego nauczyciela.
Krótki opis: autorefleksja nad własną motywacją, usystematyzowanie metod nauczania pod kątem ich funkcji motywacyjnych, zapoznanie z różnymi stylami nauczania i ich konsekwencjami, wypracowanie katalogu cech i umiejętności dobrego nauczyciela.

Spotkanie 2
Temat: Przegląd tradycyjnych metod aktywizujących.
Krótki opis: Analiza metod aktywizujących pod kątem ich zastosowania w zależności od celu i organizacji lekcji. Warsztatowe zapoznania się z wybranymi metodami, dostosowanie metod "uniwersalnych" do różnych przedmiotów nauczania.

Spotkanie 3
Temat: Motyw + akcja = motywacja – klucz do sukcesu.
Krótki opis: Zapoznanie uczestników z właściwościami psychologicznymi ucznia sprzyjającymi wzbudzaniu motywacji osiągnięć, uświadomienie uczestnikom jaki wpływ ma nastawienie i oczekiwania nauczyciela na sukces ucznia, zapoznanie z formami pracy wzbudzającymi motywację osiągnięć uczniów .

Spotkanie 4
Temat: Mobilizowanie uczniów do kreatywności i poszukiwań nowych rozwiązań.
Krótki opis: Zapoznanie z metodami i programami edukacyjnymi sprzyjającymi rozwojowi kreatywności i sprzyjającymi osiąganiu sukcesu. Krótki trening kreatywności, nauka przez zabawę.

 

O prowadzącym:

Sonia Gogulla – nauczycielka (dyplomowana) historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem. Od kilkunastu lat łączy pracę nauczyciela z pracą konsultanta ROM-E Metis. Posiada Certyfikat Tutora Collegium Wratislavience.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół z zakresu metodyki nauczania, integrowania treści nauczania, skutecznego motywowania uczniów, rozbudzania kreatywności uczniów, projektów edukacyjnych, konstruowania programów nauczania, organizowania spotkań z rodzicami.

W szkoleniach bazuje głównie na własnym doświadczeniu i dzieli się nim z uczestnikami.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 7 marca 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 30 maja 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć