Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela: cz. I

Kod szkolenia: 12D/11

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach dziesięcio-spotkaniowego cyklu pt. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży albo... niezbędnik nauczyciela. Kontynuacja cyklu (kolejne pięć spotkań) przewidziana jest w roku szkolnym 2018/2019.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 19 października 2017 r. (czwartek) – pierwsze spotkanie zostało odwołane

Spotkanie nr 2: 7 grudnia 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 18 stycznia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 15 marca 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 17 maja 2018 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Wiesław Sokoluk

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Temat: Płeć – rozwój, determinanty biologiczne, psychospołeczne, zaburzenia.

Spotkanie 2
Temat: Rozwój psychoseksualny – cz. 1. Do okresu przedszkolnego. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.

Spotkanie 3
Temat: Rozwój psychoseksualny – cz. 2. Adolescencja. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.

Spotkanie 4
Temat: Rozwój psychoseksualny – cz. 3. Specyficzne różnice w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt. Implikacje dla edukacji, wychowania i profilaktyki.

Spotkanie 5
Temat: Problem normy w zachowaniach seksualnych ludzi.

 

Tematyka spotkań w ramach cyklu planowana do realizacji w następnym roku szkolnym:

  1. Podsumowanie normy rozwojowej i szczegółowe omówienie normy klinicznej.
  2. Związek – determinanty wyboru partnera, fazy związku, kryzysy i konflikty.
  3. Pomoc w typowych problemach seksualnych młodzieży.
  4. Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową – profilaktyka.
  5. Kobiety – mężczyźni. Reakcje seksualne, zachowania, różnice w sposobach komunikowania.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

25 zł – płatne do 30 listopada 2017 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 16 października 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć