Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: ARTETERAPIA. TWÓRCZOŚĆ wspomagająca rozwój. Od zaskoczenia do testowania rzeczywistości.

Kod szkolenia: 12D/10

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 6 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 20 października 2017 r. (piątek) – spotkanie zostało odwołane

Spotkanie nr 2: 3 listopada 2017 r. (piątek) – spotkanie zostało odwołane

Spotkanie nr 1: 19 stycznia 2018 r. (piątek)

Spotkanie nr 2: 2 marca 2018 r. (piątek)

Spotkanie nr 3: 13 kwietnia 2018 r. (piątek)

Spotkanie nr 4: 11 maja 2018 r. (piątek)

Spotkanie nr 5: 8 czerwca 2018 r. (piątek)

Spotkanie nr 6: wrzesień 2018 r.

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Wiesław Karolak

 

Rola twórczości w ogólnym rozwoju dzieci i młodzieży)

Spotkania pozwolą między innymi na:

  • pogłębienie szerokiej i zdobycie nowej interdyscyplinarnej wiedzy o ARTETERAPII, szczególnie w edukacji, terapii pedagogicznej i opiece zdrowotnej,
  • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami w terapiach przy użyciu języka wizualnego, werbalnego i języka ciała (body lenguage)
  • poznanie możliwości terapeutycznego wykorzystania Nowych Mediów (Intermedia, Multimedia, Mix Media),
  • poznanie najnowszej teorii z obszaru pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

 

Spotkanie 1 
Temat: ARTETERAPIA. TWÓRCZOŚĆ wspomagająca rozwój.
Podstawy Arteterapii.
Rozważania: Co to jest wolność?
Przedstawienie tematu: Od zaskoczenia do testowania rzeczywistości.
Ćwiczenia: Do muzyki.
Krzesło i liny/sznury.

Spotkanie 2
Temat: Moment niespodzianki.
Ćwiczenia: Mandala (czarno i biała).

Spotkanie 3
Temat: Moment akceptacji.
Działania wyciszające z elementami natury.

Spotkanie 4
Temat: Moment ekstazy i radości.
Rysunek i malarstwo emocjonalne.

Spotkanie 5
Temat: Moment poczucia piękna i inspiracji.
Instalacja artystyczna i działania w przestrzeni.

Spotkanie 6
Temat: Moment scalania i integracji. Moment wewnętrznej transformacji.
Ćwiczenia w konwencji Performance.

 

O prowadzącym:

Prof. dr hab. Wiesław Karolak – Artysta plastyk, pedagog, studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych.

Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art., warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych).

Wystawy w Galeriach, Muzeach, Centrach Artystycznych, Uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za granicą (w Anglii, Austrii, Brazylii, Finlandii, w Niemczech, Norwegii, USA).

Wydał kilkanaście książek z zakresu arteterapii, twórczości, sztuki.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 12 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 30 maja 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć