Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Podróże Przedszkoludka

Kod szkolenia: 12D/9/1

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 12 października 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 1 marca 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 5 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 10 maja 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 7 czerwca 2018 r. (czwartek)

 

Adresaci: nauczyciele przedszkoli.

Warsztaty kreatywnie wspierające całościowy rozwój dziecka i aktywizujące do działania. Pozwalają odkryć własne możliwości, sens działania oraz gromadzić doświadczenia prawdziwe i piękne. Stwarzają sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, zachowania ruchu, środowiska, ubioru, dramy, plastyki

 

Prowadzący: Gabriela Wawrzynek

 

Tematyka:

Spotkanie nr 1
Tytuł: W Bajlandii.

Spotkanie nr 2
Tytuł: Blisko i daleko.

Spotkanie nr 3
Tytuł: Palcem po mapie.

Spotkanie nr 4
Tytuł: Dookoła świata.

Spotkanie nr 5
Tytuł: W kosmosie.

 

O prowadzącym:

Nauczyciel-konsultant ROM-E Metis, nauczyciel plastyki z wieloletnim stażem, regionalista, turysta, Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych i niemodnych technik plastycznych.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

50 zł – płatne do  5 października 2017 r. oraz
75 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 1 marca 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć