Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Wykorzystanie treningu twórczości w pracy wychowawczej i profilaktycznej nauczyciela/wychowawcy.

Kod szkolenia: 12D/5

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Filia w Bytomiu
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 19 października 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 7 grudnia 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 15 lutego 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 5 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 24 maja 2018 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Aleksandra Pilarek

 

Spotkanie 1
Temat: Trening twórczości. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci i młodzieży – skuteczne porozumiewanie się i współdziałanie.
Zapoznanie z elementami treningu twórczości doskonalącymi umiejętność porozumiewania się, nawiązywania kontaktu i współdziałania ze sobą dzieci i młodzieży, pokonywania wewnętrznych barier, nieśmiałości, wycofania i braku aktywności.

Spotkanie 2
Temat: Trening twórczości. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci i młodzieży – budowanie samoświadomości i konstruktywnego radzenia sobie z emocjami.
Metody i techniki rozwijania inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży w oparciu o metaforę, opowiadanie, przypowieść do sytuacji z życia. Sposoby doskonalenia konstruktywnego wyrażania, rozpoznawania i reagowania na emocje swoje i innych ludzi.

Spotkanie 3
Temat: Twórcze rozwiązywanie trudnych sytuacji.
Zapoznanie się z metodami treningu twórczości do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijania umiejętności przezwyciężania przeszkód, budowania odwagi do podejmowania wysiłku, brania odpowiedzialności za podejmowane działania przez dzieci i młodzież

Spotkanie 4
Temat: Budujemy most porozumienia. Jak skutecznie przeprowadzić zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z rodzicami?
Czasem oczekiwania rodziców wobec przedszkola, czy szkoły stoją w konflikcie z tym, jak sytuację dziecka postrzega nauczyciel/wychowawca. Konieczność przekonania rodziców, że zmiana sposobu postępowania, czy reagowania na różne trudne sytuacje jest kluczowa dla rozwiązania trudnej sytuacji, wymaga od nauczyciela zastosowania odpowiednich metod i technik. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną alternatywne do tradycyjnej pogadanki, metody i techniki pracy z rodzicami /konstruowania prezentacji, wykorzystanie filmików, wytworów uczniów itp./

Spotkanie 5
Temat: Motywujemy do zmiany, czyli, jak rozwijać wewnętrzną motywację dzieci i młodzieży do zmiany zachowań i podążania za swoimi możliwościami w oparciu o mocne strony.
Metody motywowania dzieci i młodzieży do zmiany. Przyczyny oporu i sposoby jego przełamywania. Zapoznanie ze sposobami docierania do wewnętrznej motywacji dzieci i młodzieży, w oparciu o umiejętność dokonywania samooceny i świadomości swoich mocnych stron. Odbarczanie z roli. Zachęcanie do podejmowania współpracy i rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Aleksandra Pilarek – pedagog, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej, trener. Od 20 lat zawodowo zajmuje się udzielaniem pomocy psychopedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

50 zł – płatne do 12 października 2017 r. oraz
75 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 16 października 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć