Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: I rok zajęć: Jak tworzyć szkolę promującą zdrowie?

Kod szkolenia: 12D/1/1

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach cyklu dla nowych uczestników projektu.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 26 października 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 11 stycznia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 22 lutego 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 22 marca 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: do indywidualnego ustalenia z prowadzącymi szkolenie

 

Prowadzący: Grażyna Skirmuntt, Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Temat: Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? – część I.

Spotkanie 2
Temat: Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie? – część II.

Spotkanie 3
Temat: Konstruowanie szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: część I.

Spotkanie 4
Temat: Ocena skuteczności programów realizowanych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Spotkanie 5
Temat: Konstruowanie szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: część II: indywidualne konsultacje programów.

 

Krótkie notki o prowadzących:

Grażyna Skirmuntt - absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mam 31-letnie doświadczenie prowadzenia w szkole zajęć z biologii, wychowania do życia w rodzinie i przyrody (głównie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym) oraz 15-letnie w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych. Autorka programów nauczania, podręczników, scenariuszy lekcji i innych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
Biologia i uczenie (się i innych) to mój sposób na życie. Obie dziedziny dostarczają mi wiele inspiracji, nie tylko zawodowych.

 

Tomasz Wojtasik - psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.
Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

25 zł – płatne do 19 października 2017 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 19 września 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć