Tematyka zajęć

Lp.

Tematyka zajęć
(rozpisana na poszczególne moduły)

Liczba godzin

Metody pracy

1

Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji:

 • Zasoby informacyjne w sieciach lokalnych i rozległych.
 • Programy multimedialne jako źródła informacji.
 • Metody wyszukiwania informacji w różnych typach baz danych.
 • Archiwizacja danych.
 • Ocena przydatności zgromadzonych informacji i ich porządkowanie z różnych punktów widzenia.

12

warsztat komputerowy

2

Komunikowanie się w sieci lokalnej i rozległej.

8

warsztat komputerowy

3

Przetwarzanie informacji:

 • Klasyfikacja, grupowanie i inne formy przetwarzania oraz opracowywania zebranych informacji.
 • Normy etyczne w korzystaniu ze źródeł informacji oraz w posługiwaniu się informacją

8

warsztat komputerowy

4

Sprzęt i oprogramowanie – instalowanie i wykorzystanie:

 • Narzędzia medialne i obsługa urządzeń takich jak skaner, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, stanowisko do przetwarzania filmów, nagrywarka. Instalacja i konfiguracja.
 • Przetwarzanie i wykorzystanie elementów graficznych pozyskanych za pomocą ww. urządzeń medialnych.
 • Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej.

12

warsztat komputerowy

Planowane efekty

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu będzie przygotowany do:

 • posługiwania się multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym z siecią komputerową, w:
  • docieraniu do informacji,
  • porozumiewaniu się,
  • gromadzeniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji, zgodne z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich,
 • tworzenia podręcznego zbioru multimedialnych programów edukacyjnych do wszystkich przedmiotów,
 • posługiwania się medialnym zestawem komputerowym i jego urządzeniami peryferyjnymi oraz ich oprogramowaniem,
 • przetworzenia i wykorzystania pozyskanych elementów graficznych,
 • radzenia sobie w sytuacjach prostych awarii sprzętu i oprogramowania, (w tym instalowania urządzeń, oprogramowania, stacji roboczej),
 • wspomagania uczniów i nauczycieli w zakresie wyszukiwania informacji.

Zobacz także:

Opublikowano 17 listopada 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć